Keer terug naar de blog

Vraaggestuurd werken aan begrijpend leesonderwijs. Marjolein begeleid scholen bij het implementeren van nieuwe aanpakken, helpt zoeken naar samenhang en biedt structuur. Hoe zij daarnaar kijkt lees je in dit interview.

Lees meer

In het onderwijs gaan veranderingen in golfbewegingen en elke generatie maakt zijn eigen ontwikkelingen door. Zomaar een blogje mijmeringen.

Lees meer

Goed onderwijs in begrijpend lezen gaat over het vakmanschap van de leerkracht en de gedeelde visie op leesonderwijs binnen de school. Als daar voor gezorgd is kan het team gerichte en verantwoorde keuzes maken in de aanpak voor begrijpend lezen.

Lees meer
Zoek Blog