Technisch lezen

Kinderen lezen om te kunnen leren. Vanaf groep 3 neemt het proces om te leren lezen bij kwalitatief hoogwaardige leesinstructie een vogelvlucht. Leerlingen die een langzamere leesontwikkeling doormaken of waarbij de ontwikkeling stagneert hebben dit al snel zelf door. Hierdoor verliezen zij het vertrouwen in eigen competenties wat de autonomie en verbondenheid in de weg staat. Wanneer de leerling minder leest heeft dit negatieve invloed op de taalontwikkeling. Er is daarom veel aan gelegen om het leesonderwijs zo vorm te geven dat leerlingen gemotiveerd blijven voor het lezen. Tijdens mijn begeleiding en trainingen staat het verzorgen van een effectieve motiverende inrichting van het leesonderwijs centraal. Daarbij hoort ook het inrichten van een stimulerende leesomgeving in de school en het inzetten van stakeholders zoals de bibliotheek. 


  • Differentiatie
  • Doorgaande lijn
  • Leesmotivatie 
  • Effectieve leesinstructie
  • Klasmanagement
  • Fonemisch bewustzijn
  • Aanbod technisch lezen
  • etc.