Wat goed!

Jij hebt de stap gezet om het leesonderwijs in jouw klas, op jouw school te verbeteren! Nu ben je bezig met de zoektocht naar dat wat past en werkt. Je ziet het overvloedige aanbod aan methodes en trainingen. Maar je weet niet wat je moet kiezen. Er is zoveel! Misschien heb je al eerder trainingen gehad en hebben die niet geleid tot het gewenste resultaat. Je ziet verschillen in resultaten op verschillende toetsen, de zwakke lezers gaan amper vooruit en de sterke lezers raken gedemotiveerd van weer een lesje vragen bij de tekst. Zo is ondanks alle inzet begrijpend lezen nog steeds een heet hangijzer bij jullie op school. Je bent hier precies op de juiste plek om grondig met je leesonderwijs aan de slag te gaan.

Duurzame kwaliteitsverbetering

Want wat nu als je stopt met het investeren in quick fix oplossingen en begint aan duurzame kwaliteitsverbetering. Onderwijs in begrijpend lezen is alleen effectief en motiverend als leerkrachten weten waarom ze doen wat ze doen. Dat kan als ze handelen vanuit visie én kennis. Ik verzorg maatwerktrajecten waarbij je precies krijgt wat nodig is voor duurzame verbetering van het leesonderwijs. We ontwikkelen binnen het maatwerktraject met het team een visie op taal en lezen op jullie school, doen onderzoek naar welke aanpak daar het beste bij past en implementeren én borgen deze aanpak in duurzaam leesbeleid. Zo zet je het leesonderwijs voor de toekomst neer.

Leesbeleid

Op naar enthousiaste, kundige leerkrachten en sterke, gemotiveerde lezers binnen je school? Het traject doorloopt in overleg verschillende fasen met ieder een eigen bouwsteen die samen een geheel vormen. In een combinatie van trainingen, bijeenkomsten en klasbezoeken zorgen we gaandeweg en waar nodig voor leesvisie, doelen/strategie, verandering, kennis/vaardigheden en borging van leesbeleid. Gedurende het traject staan we in nauw contact met elkaar en stemmen we de inhoud en organisatie steeds af op de leerbehoefte van het team. Daarmee blijft het traject van A tot Z dynamisch maatwerk. Aan het eind van onze samenwerking beschikt jouw school over een passende en geborgde leesaanpak waarmee je de komende jaren flink vooruit kunt.


Digitale afspraak

Ben je nieuwsgierig geworden naar zo'n maatwerktraject en wil je er meer informatie over? Maak dan hier een digitale afspraak met mij. 

 

Onderwijsadvies

Als onafhankelijk adviseur primair en voortgezet onderwijs adviseer, train, coach en begeleid ik scholen bij het vinden van de juiste aanpak, methode of scholing om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Door binnen al deze vormen van onderwijsadvies uit te gaan van de referentieniveaus is de kwaliteitsverbetering conform het nieuwe inspectiekader. 

Sta je op het punt om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld mondelinge taalvaardigheid, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, taalgericht vakonderwijs, schrijfvaardigheid of visie ontwikkeling en kun je hier hulp bij gebruiken, kijk dan in het menu bij thema's of werkwijze. Daar vind je meer achtergrond en informatie over de verschillende vormen van onderwijsadvies.

Taaladvies

Taal is de basis van leren, het lezen met begrip, het uiten van gevoelens, meningen en ideeën. Taal is overal. Zo vormt taalvaardigheid een belangrijke bodem voor burgerschapsvorming en is taal van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid.

Taal leren doen we het best in sociale betekenisvolle situaties. Scholen werken vaak hard aan de afzonderlijke taaldomeinen om leerlingen hun taal te helpen ontwikkelen. Juist door de verschillende disciplines van taal ook te combineren ben je in staat het onderwijs effectief en betekenisvol te organiseren. Zo is taal voorwaarde, middel én doel voor al het leren.

Het is mijn missie om taal weer de cruciale rol in het onderwijs te geven die het nodig heeft.