Digitale geletterdheid

In een snel veranderende maatschappij heeft het onderwijs de belangrijke taak om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Binnen de sterk vernieuwende technologische en digitale wereld is een set aan vaardigheden nodig waarmee kinderen hun weg kunnen vinden. Wanneer we toekomstgericht onderwijs vormgeven blijft taalvaardigheid de belangrijkste basis voor ontwikkeling, online interactie en het kritisch beoordelen van informatie(bronnen). Het lezen van hypermedia vraagt bovendien andere leesstrategie├źn dan lineaire teksten. Daarnaast is het gebruik van digitale middelen niet zonder meer een verbetering van effectieve instructie. Ik ben voor mijn Master of Education afgestudeerd op het vormen van een gemeenschappelijke visie op digitale geletterdheid in het primair onderwijs en de mate waarin een visie-traject het didactisch ICT-handelen van de leerkracht versterkt.

Digitaal begrijpend lezen

In deze video geef ik drie tips over hoe je instructie op digitaal begrijpend lezen in je klas kunt starten