Begeleiding, training of advies?

- Kun je ons helpen de juiste methode te kiezen?
- Wij willen ons begrijpend leesonderwijs verbeteren. Hoe kunnen we dat aanpakken?
- We zijn gestart met een verbetering van het leesonderwijs maar we weten niet hoe we hier structuur in kunnen brengen. Kun jij ons helpen?
- Ons leerteam taal wil graag nadenken over een nieuwe visie op taal en lezen. Kun jij het leerteam daarin begeleiden?
- We zouden graag zien dat het begrijpend lezen meer gekoppeld wordt aan onze zaakvakmethode. Hoe doen we dat?

Zomaar wat vragen waarmee scholen contact opnemen met Marjolein van Oenen Onderwijs Advies. Maar hoe pakken we zo'n vraag dan samen op?

Na ons eerste contact maken we (bij voorkeur) een afspraak op jouw school. We bespreken uitgebreid welke begeleidings-of scholingsvraag de school heeft en welke vorm van begeleiding en training het meest effectief en gewenst is. We kijken daarbij altijd naar dat wat het best past bij jullie organisatiestructuur  en de leerbehoeften van de leerkrachten. Dat maakt dat geen enkel traject hetzelfde is en we alles van begin tot eind met elkaar blijven afstemmen. Om je een idee te geven van de mogelijkheden heb ik hieronder enkele voorbeelden van vormen van begeleiding en maatwerktrajecten beschreven. 

Werken met leerteams of werkgroepen

Op steeds meer scholen ontstaat een organisatiestructuur waarbinnen gewerkt wordt met leerteams of specifieke werkgroepen. Afhankelijk van de rol die het leerteam of de werkgroep op de school heeft kan de begeleiding worden gepland. Er kan dan sprake zijn van een co-creatie waarbij we met het leerteam de activiteiten voor de rest van het team plannen.  Het leerteam kan in meer of mindere mate een rol krijgen/nemen tijdens teamtrainingen. 

Trajecten met het hele team

Soms is er alleen een taalcoördinator, kwaliteitszorgcoördinator of schoolleider die een verbeterslag voor het taalleesonderwijs initieert. Om de gewenste doelstellingen te behalen is het dan vaak nodig om het team langer en intensiever door Marjolein van Oenen Onderwijs Advies te laten begeleiden. Afhankelijk van de vraag zal een combinatie van trainingen, klasobservaties en bijeenkomsten het meest effectief zijn.

Losse trainingen of inspiratiesessies

Veel scholen zetten zelf de eerste stappen met betrekking tot een kwaliteitsimpuls voor het taalleesonderwijs. Zij starten bijvoorbeeld met inzet op leesbevordering, schaffen een nieuwe methode technisch lezen aan en laten leerteams onderzoek doen (functioneren als PLG). Gaandeweg kan de behoefte ontstaan om een deskundige in dit proces mee te laten kijken of op een specifiek onderdeel begeleiding te vragen. In dat geval stemmen we goed af waar jullie als team staan en wat een passende (korte) interventie is. 


Doen wat past

Mijn manier van werken richt zich op dat wat specifiek nodig is op de school en voor het team. Tijdens bijeenkomsten met het (leer)team maak ik tijd vrij voor reflectie en evaluatie. Op basis daarvan hebben we overleg over welke volgende stappen gezet kunnen worden. Soms gaan we wat sneller, op andere momenten kan het nodig zijn om juist te vertragen omdat er zaken spelen binnen het team die eerst aandacht vragen. Zo kan het voorkomen dat een bijeenkomst of training zich meer richt op bijvoorbeeld teamcoaching of samenwerking. Een goede professionele cultuur zorgt er uiteindelijk voor dat het leren van de leerkrachten optimaal verloopt. Verbetertrajecten zijn dynamische processen en het is dus vooraf niet compleet vast te leggen hoe het verloopt. Wil je weten of ik iets voor jouw school kan betekenen, neem dan vooral contact met mij op.