Visie op taal en lezen

Het verzorgen van goed taalonderwijs lijkt gemakkelijk met alle methodes die op de markt zijn. Handleidingen beschrijven uitgebreid wat de leerkracht moet zeggen en in welke volgorde. Aan het eind van de les gaan de boeken dicht en is de leerkracht in de veronderstelling dat hij een goede les heeft gegeven. Toch vraagt taalonderwijs veel meer dan het volgen van de handleiding. Welke keuzes maakt de leerkracht in zijn les, alleen of samen met het team en hoe komt hij/zij daartoe? Hoe kijkt het team naar de functie van taal en hoe taal van invloed kan zijn op het welbevinden van de leerling(en)? Welke taal gebruikt hij/zij eigenlijk zelf? Voor betekenisvol en effectief taalonderwijs is het van belang hier met elkaar over in gesprek te gaan. Het delen van idee├źn, overtuigingen en opvattingen over het onderwijs in taal en lezen zet leerkrachten aan het denken over het hoe en waarom van hun handelen in de klas. Ik help schoolteams bij het doorlopen van het proces dat leidt tot een frisse en werkbare visie op taalonderwijs. Daarbij vindt zelfreflectie plaats, wordt de dialoog met elkaar aangegaan en worden relevante maatschappelijke veranderingen en onderwijskundige thema's besproken. Het team komt samen tot welke kernwaarden en kernkwaliteiten zij nastreven binnen het taalonderwijs. Aan het einde van het proces dat meestal zo'n twee dagen duurt, wordt de visie door een werkgroep geformuleerd. Aan de hand van deze visie bepalen we doelen en ambities en de in te zetten interventies. Zo kan de visie  het startpunt zijn voor een vervolgtraject op maat.