Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

De vaardigheid begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen moeten beheersen voor succesvol onderwijs, om deel te kunnen nemen aan de samenleving en een leven lang te leren. De termen en didactische aanwijzingen om kinderen te leren lezen met begrip vliegen je om de oren. Leesstrategie├źn, Modeling, Close Reading, vijf sleutels van effectief begrijpend lezen, verdiepend lezen, CORI, LIST, Nieuwsbegrip..... Maar welke aanpak is nu passend en effectief voor jouw onderwijs? Die vraag staat tijdens mijn advies en begeleiding centraal. Ik benader begrijpend lezen vanuit de doorgaande lijn die in groep 1 begint met het begrijpend luisteren. Vanuit de theorie leren schoolteams vervolgens wat ertoe doet bij begrijpend luisteren en lezen en welke keuzes zij kunnen maken voor effectief leesonderwijs. Maatwerktraject verbetering leesonderwijs.
Gebaseerd op de Golden Circle van Simon Sinek en het 8 fasen verandermodel van Kotter werken we met het team aan een gedeelde visie op leesonderwijs, zoeken we naar een aanpak of methode die daarbij past en werken we aan het vakmanschap van de leerkracht. Het traject levert kwalitatief goed leesonderwijs, gebaseerd op visie en vastgelegd in beleid. Met dit traject kun je de komende jaren flink vooruit. 
Lees hier meer over het belang van visie op lezen.
Stuur hier een bericht als je meer wilt weten over dit traject.


 • didactische vaardigheden
 • hardop denkend voorlezen
 • effectieve leesinstructie 
 • summatief en formatief monitoren
 • borging
 • beleid
 • teksten
 • leesbevordering
 • kiezen van een nieuwe methode
 • implementatie van nieuwe methode
 • klasbezoeken 
 • etc