Deel 2: Teamleren als essentiële schakel bij verbeteren van begrijpend leesonderwijs

In navolging van mijn eerste blog ga ik hier verder in op het leren in teamverband. Teamleren vormt immers de belangrijkste schakel tussen individueel leren en het leren van de organisatie als geheel (Senge, 2009). De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van het professioneel handelen van de leerkracht in de klas maar om dit op orde te houden of ontwikkelen is ook professioneel handelen van de leerkracht buiten de klas nodig (van der Hilst, 2020).  

Gezamenlijk verantwoordelijk

Een voorbeeld. Wanneer een leerkracht na een training begrijpend lezen gemotiveerd is om aan de slag te gaan met het verbeteren van het eigen didactisch handelen levert dat pas voordeel op voor de leerling wanneer deze zich van groep 1 tot en met 8 volgens dezelfde wijze van didactisch handelen van de leerkracht kan ontwikkelen. Samenwerking binnen het team is cruciaal voor goed begrijpend leesonderwijs in een doorgaande lijn. Dat gaat verder dan collegialiteit of samen goed door een deur kunnen. Met samenwerking bedoel ik hier het kunnen reflecteren op elkaars handelen, het durven vragen en geven van hulp of feedback om zodoende van en met elkaar te leren. En niet te vergeten: het gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de realisatie van veranderingen en verbeteringen.  

Lees verder op de site van KPC-groep:

https://www.kpcgroep.nl/mensen/marjolein-van-oenen/blogs/verbeteren-van-begrijpend-lezen-zo-maak-je-...